ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
username :
password :
***วิธีขอ username ส่งข้อมูล ได้แก่ ชื่ออีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
  พร้อมระบุว่า "ขอ username ระบบงานประมาณกระทรวงศึกษาธิการ" มาที่ info@mua.go.th